isarpsborg jobber for å gjøre Sarpsborg til et bedre sted å jobbe, bo og besøke


isarpsborg er en sammenslåing av Visit Sarpsborg AS, Sentrumsforeningen og Sarpsborg 2016. isarpsborg skal være en arena hvor Sarpsborg kommune, handels- og servicenæringen, øvrig næringsliv, kultur- og idrettsliv går sammen for å utvikle Sarpsborg til en levende og attraktiv by. isarpsborg skal være en spydspiss i arbeidet med å profilere Sarpsborg som et sted å bo, jobbe og besøke. 
Visjon
visjon
"Gjennom samspill og engasjement skal vi utvikle Sarpsborg til en mer levende by!"
Om byen vår
isarpsborg white
Besøksadresse: Torget 5, 1707 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 246, 1702 Sarpsborg
E-post: info@isarpsborg.com
Registrér for nyhetsbrev
Registrér for nyhetsbrev
Besøksadresse: Torget 5, 1707 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 246, 1702 Sarpsborg
E-post: info@isarpsborg.com